Duurzaamheidsvisie Boxtel

Op woensdag 21 juni 2017 vindt er een briefing voor de pers plaats over de duurzaamheidsvisie van de gemeente Boxtel. De ECB heeft daar de afgelopen zes maanden een forse bijdrage aan geleverd. We hebben intensieve gesprekken gevoerd, presentaties gehouden (onder andere op de visie vormende avond op 11 april met de gemeenteraad) en een document aangeleverd dat als basis gebruikt is voor het onderdeel Energiek Boxtel in de visie. We zijn ontzettend blij en trots dat de gemeente een enorme stap gaat zetten in de realisatie van haar doelstelling energie neutraal te zijn in 2030. Je bent op 21 juni welkom om 17.30 uur op het...

ECB verloot opnieuw een Zonnepaneel installatie

In de week van 14 september 2016 valt er wederom in elke woning in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel een folder in de brievenbus met daarin twee scherpe aanbiedingen voor een zonnepaneel installatie. En onder de mensen die voor 25 oktober een getekende offerte bij ons ingeleverd hebben verloten we 2 dagen later een volledige Zonnepaneel installatie. Kijk op onze site en schrijf u in:...

verslag ALV 21 april 2016

Op 21 maart hield de de ECB haar jaarlijkse ALV en energie café. Tijdens de ALV is gesproken over het besluit van het bestuur en RvT om uit de coöperatie De Verbinding te stappen. De ALV heeft het bestuur gevraagd om nogmaals met De Verbinding in gesprek te gaan, omdat er bezorgdheid is over de mogelijke consequentie van het besluit dat het zich succesvol project 7 maanden voor de eindstreep moet stoppen. Het bestuur van de ECB deelt die zorgen, maar heeft ook grote zorgen over de manier waarop De Verbinding het project aanstuurt en controleert. Die zorgen zijn zo groot dat de ECB daar de verantwoordelijkheid niet meer voor kan dragen en dat heeft mede tot het besluit van het bestuur in samenspraak met de Raad van Toezicht geleid. Verder kwam in de ALV de aanpassing in het strategisch plan aan de orde. Het bestuur zal daarin een aantal aanpassingen doen, zoals op het winddossier en meer nadruk leggen op wat we vooral wel nog doen. De aangepaste versie wordt over enkele dag op de website geplaatst. Na de pauze kwam Toon Beeks aan het woord over de Biomassa centrale in Cuijck. Recentelijk van Essent overgenomen draait de centrale weer op volle toeren en levert zo een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. En die wordt nog beter als tegen het einde van het jaar het warmte net operationeel wordt. Dan wordt een belangrijk deel van de warmte die nu verloren gaat in de centrale gebruikt door bedrijven in de directe omgeving. Toon liet ook een kaart zien, waarop duidelijk zichtbaar was dat er in Boxtel zeker ruimte is...

Voorjaarsaanbieding Zonnepanelen

In het voorjaar start de ECB samen met Freenergics weer een PV actie met aantrekkelijke aanbiedingen. Wilt u al zien waar we mee voor de dag komen, kijk op onze website voor de meest actuele aanbiedingen. Klik hier!

Marc Verbeeten gestopt als voorzitter

Marc Verbeeten stopt als voorzitter van energiecoöperatie Boxtel Per 5 februari 2016 is Marc Verbeeten als voorzitter van de energiecoöperatie Boxtel gestopt. Ruim 3 jaar heeft Verbeeten leiding gegeven aan de coöperatie en samen met veel Boxtelaren gebouwd aan de verduurzaming van de energievoorziening in Boxtel. In die tijd is de ECB uitgegroeid tot een begrip, zowel in als buiten Boxtel, niet op de laatste plaats door de aansprekende projecten die de coöperatie heeft  gedaan. Nu er een stabiele organisatie staat, met een goed plan voor de toekomst en een aantal projecten op de plank, heeft Verbeeten ervoor gekozen om plaats te maken voor een opvolger die de organisatie verder kan verankeren in de Boxtelse (en Liempdse en Lennisheuvelse) samenleving. Verbeeten houdt zich graag bezig met projecten voor de ECB en, naarmate die projecten complexer en tijdrovender worden, zijn deze steeds moeilijker te combineren met het voorzitterschap. Verbeeten heeft om die reden een keuze moeten maken, met zijn afscheid tot gevolg. Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde periode. Verbeeten heeft een buitengewoon belangrijke bijdrage aan de ECB geleverd en zonder die bijdrage zou de ECB niet staan waar die nu staat. Het doet het bestuur dan ook goed dat hij zich zal blijven inzetten voor de ECB, zij niet meer als bestuurslid. Het bestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe voorzitter en versterking van het bestuur. Samen met de Raad van Toezicht hebben we daarvoor het profiel opgesteld en de komende weken gaan we gericht gesprekken voeren met mensen die we op het oog hebben. De lopende zaken worden tot een nieuwe voorzitter aangetrokken is waargenomen...