<h1>Nieuws</h1>

Toekomstplan Energiecoöperatie Boxtel

De Energiecoöperatie Boxtel is een initiatief van bewoners die het gezamenlijk investeren en exploiteren van de lokaal opgewekte duurzame energie mogelijk maakt. Daarnaast is ze is een betrouwbare, neutrale informatiebron op het vlak van energie. Doel We sluiten aan bij doelstelling van de gemeente: Boxtel energieneutraal in 2030. In de realisatie richten we ons op de korte termijn op drie ideeën, waarvan we er in ieder geval komend jaar twee uitvoeren: Overdekken van (openbare) parkeerplaatsen met een zonnepanelen. Dit doen we bewust in combinatie met vegetatie in verband met waterberging. De aanstaande gemeentelijke kosten voor het verhogen van de rioleringscapaciteit kunnen deels bespaard worden en ten gunste van dit project beschikbaar gesteld worden;Het opzetten van een binnen het gemeentehuis gevestigde ‘voorlichtingsloket energie’, waar iedereen terecht kan (en naar wordt doorverwezen) met vragen over duurzame energie; Verder staat op onze wensenlijst om mensen op te leiden die bij toekomstige klanten binnen de gemeente op een professionele manier zonnepaneleninstallaties kunnen realiseren. Over enkele jaren en bij een blijvend duurzaam succes kunnen we overwegen zelf energieleverancier te worden. Bewoners kunnen dan direct elektriciteit via de coöperatie betrekken, waarbij de conventionele energieleverancier niet meer nodig is voor de afname van de gewonnen energie. Als energiecoöperatie maken we het zo mogelijk om tegen gunstiger tarieven energie af te nemen Communicatie Energiecoöperatie Boxtel zal gericht aandacht besteden aan communicatie en voorlichting. De coöperatie wil niet alleen voorlichting geven ten behoeve van de bewustwording, maar ook handvatten bieden bij de uitvoer van concrete maatregelen (leggen van contacten, participeren in projecten, aanleggen portfolio met succesprojecten, etc.).  Daarbij wordt, indien er meerwaarde is, aangesloten bij al bestaande initiatieven... Lees meer

Duurzaamheidsvisie Boxtel

Op woensdag 21 juni 2017 vindt er een briefing voor de pers plaats over de duurzaamheidsvisie van de gemeente Boxtel. De ECB heeft daar de afgelopen zes maanden een forse bijdrage aan geleverd. We hebben intensieve gesprekken gevoerd, presentaties gehouden (onder andere op de visie vormende avond op 11 april met de gemeenteraad) en een document aangeleverd dat als basis gebruikt is voor het onderdeel Energiek Boxtel in de visie. We zijn ontzettend blij en trots dat de gemeente een enorme stap gaat zetten in de realisatie van haar doelstelling energie neutraal te zijn in 2030. Je bent op 21 juni welkom om 17.30 uur op het... Lees meer

verslag ALV 21 april 2016

Op 21 maart hield de de ECB haar jaarlijkse ALV en energie café. Tijdens de ALV is gesproken over het besluit van het bestuur en RvT om uit de coöperatie De Verbinding te stappen. De ALV heeft het bestuur gevraagd om nogmaals met De Verbinding in gesprek te gaan, omdat er bezorgdheid is over de mogelijke consequentie van het besluit dat het zich succesvol project 7 maanden voor de eindstreep moet stoppen. Het bestuur van de ECB deelt die zorgen, maar heeft ook grote zorgen over de manier waarop De Verbinding het project aanstuurt en controleert. Die zorgen zijn zo groot dat de ECB daar de verantwoordelijkheid niet meer voor kan dragen en dat heeft mede tot het besluit van het bestuur in samenspraak met de Raad van Toezicht geleid. Verder kwam in de ALV de aanpassing in het strategisch plan aan de orde. Het bestuur zal daarin een aantal aanpassingen doen, zoals op het winddossier en meer nadruk leggen op wat we vooral wel nog doen. De aangepaste versie wordt over enkele dag op de website geplaatst. Na de pauze kwam Toon Beeks aan het woord over de Biomassa centrale in Cuijck. Recentelijk van Essent overgenomen draait de centrale weer op volle toeren en levert zo een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. En die wordt nog beter als tegen het einde van het jaar het warmte net operationeel wordt. Dan wordt een belangrijk deel van de warmte die nu verloren gaat in de centrale gebruikt door bedrijven in de directe omgeving. Toon liet ook een kaart zien, waarop duidelijk zichtbaar was dat er in Boxtel zeker ruimte is... Lees meer

Voorjaarsaanbieding Zonnepanelen

In het voorjaar start de ECB samen met Freenergics weer een PV actie met aantrekkelijke aanbiedingen. Wilt u al zien waar we mee voor de dag komen, kijk op onze website voor de meest actuele aanbiedingen. Klik hier! Lees meer

Marc Verbeeten gestopt als voorzitter

Marc Verbeeten stopt als voorzitter van energiecoöperatie Boxtel Per 5 februari 2016 is Marc Verbeeten als voorzitter van de energiecoöperatie Boxtel gestopt. Ruim 3 jaar heeft Verbeeten leiding gegeven aan de coöperatie en samen met veel Boxtelaren gebouwd aan de verduurzaming van de energievoorziening in Boxtel. In die tijd is de ECB uitgegroeid tot een begrip, zowel in als buiten Boxtel, niet op de laatste plaats door de aansprekende projecten die de coöperatie heeft  gedaan. Nu er een stabiele organisatie staat, met een goed plan voor de toekomst en een aantal projecten op de plank, heeft Verbeeten ervoor gekozen om plaats te maken voor een opvolger die de organisatie verder kan verankeren in de Boxtelse (en Liempdse en Lennisheuvelse) samenleving. Verbeeten houdt zich graag bezig met projecten voor de ECB en, naarmate die projecten complexer en tijdrovender worden, zijn deze steeds moeilijker te combineren met het voorzitterschap. Verbeeten heeft om die reden een keuze moeten maken, met zijn afscheid tot gevolg. Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde periode. Verbeeten heeft een buitengewoon belangrijke bijdrage aan de ECB geleverd en zonder die bijdrage zou de ECB niet staan waar die nu staat. Het doet het bestuur dan ook goed dat hij zich zal blijven inzetten voor de ECB, zij niet meer als bestuurslid. Het bestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe voorzitter en versterking van het bestuur. Samen met de Raad van Toezicht hebben we daarvoor het profiel opgesteld en de komende weken gaan we gericht gesprekken voeren met mensen die we op het oog hebben. De lopende zaken worden tot een nieuwe voorzitter aangetrokken is waargenomen... Lees meer

EC Boxtel op de Boxteldag

Zaterdag 20 juni vond de eerste Boxteldag plaats op de Markt in Boxtel. Een gezellige en interactieve dag waar allerlei verenigingen zich samen met gemeente en St. Joseph zich konden presenteren. Ook EC Boxtel was van de partij om ons isolatie- en zonnepanelenproject te presenteren. Erg leuk en weer veel geïnteresseerden in onze mooie aanbieding! Ook burgemeester Mark Buijs kwam nog even langs. In een gele polo, passend bij de nieuwe huisstijl van de gemeente. Wij konden ons voorstellen dat hij op een koude dag als zaterdag liever een warme EC Boxtel trui aantrok, die wij hem dan ook hebben aangeboden. Want EC Boxtel zorgt graag dat je het lekker warm hebt... Lees meer

Nu in Oost: de informatieavonden

Gisteren hadden we de informatiebijeenkomst in de Rots over spouwmuurisolatie. Een leuke avond waar we samen met een van de experts van het isolatiebedrijf iedereen meer uitleg hebben gegeven over wat spouwmuurisolatie nou precies is en hoe het nou precies wordt aangebracht. En natuurlijk allerlei andere praktische vragen hebben beantwoord! Kon je er gisteren niet bij zijn? Geen probleem! Vanavond, 10 juni, staan we vanaf 19:30 uur met onze ‘isolatietent’ op het grasveld tussen de Beneluxlaan, Beethovenring en Robert Schumanlaan, vlakbij Dommeloord. Kom langs voor meer informatie! Of bel een van onze vrijwilligers: Jan Juffermans (Apollopad) 0411 676885 Gerrit van de Bosch (Dommeloord) 06-20973285 David Andreae (Dommeloord) 06-46012580 Rein Krantz (Klapwaker) 06-53873825 Henk Kuipers Energieambassadeur 06-19600463 Marc Verbeeten Energieambassadeur 06-12741638... Lees meer

Weer 20 nieuwe huurwoningen met zonnepanelen!

Woonstichting St Joseph bouwt in het project Zonnegolven 20 nieuwe huurwoningen die vanaf september 2015 in gebruik worden genomen. Dat de nieuwe bewoners van deze woningen een zonnige toekomst tegemoet gaan staat nu al vast: EC Boxtel zal alle woningen voorzien van 15 zonnepanelen! Hiermee kan maar liefst 80% van het elektraverbruik worden geproduceerd. Dit project laat zien dat St Joseph en EC Boxtel een goede combi zijn in het realiseren van betaalbare, eigen en duurzame energie. Een goed project en mooie mijlpaal voor een duurzamer Boxtel! Graag... Lees meer

9 en 10 juni BUURTBIJEENKOMSTEN in Oost

  9 en 10 juni worden twee buurtbijeenkomsten gehouden in de wijk Oost. Op 9 juni kunt u, vanaf 19.30 uur, in gemeenschapshuis ‘de Rots’ terecht voor informatie over het isoleren van uw woning. En op 10 juni staan we, met onze ‘isolatietent’ op het grasveld tussen de Beneluxlaan, Beethovenring en Robert Schumanlaan, vlakbij Dommeloord. Kom gerust langs, we staan u graag te woord of drinken samen een kop koffie! Er is ook een expert van het isolatiebedrijf aanwezig. Tot... Lees meer