Wie zijn wij?

more suitable development squad for the undertaking best web developers a range of mobile creators here

Onze organisatie bestaat uit leden. Samen bepalen we de koers van de coöperatie. We hebben een bestuur en een onafhankelijke affordable paper raad van toezicht. De raad urgent essay writing van toezicht ziet toe op de juiste gang van zaken EC Boxtel. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af in de algemene ledenvergadering. Open en transparant, zoals het karakter van onze coöperatie is.

De huidige bestuursleden zijn:
√ Jan van der Weijden (voorzitter)
√ Susanne Scepek (secretaris)
√ vacant (penningmeester)
√ Willem Kalverda(ledenadministratie)
√ Onno Pistorius (lid)
√ Ellen Buter (lid)
√ Mijke Peeters (lid)
√ Jochen Schellekens (lid)
√ Liesbeth Klaver (lid)
√ Rob Schruijer (lid)
√ Stan van Kleef (lid)
√ René van der Horst (lid)
De leden van de raad van toezicht zijn:
√ Peter van de Wiel

Actieve leden werken samen in werkgroepen, gericht op de thema’s productie (zon, wind, water), besparing en communicatie & onderwijs.