Wie zijn wij?

more suitable development squad for the undertaking best web developers a range of mobile creators here

Onze organisatie bestaat uit leden. Samen bepalen we de koers van de coöperatie. We hebben een bestuur en een onafhankelijke affordable paper raad van toezicht. De raad urgent essay writing van toezicht ziet toe op de juiste gang van zaken EC Boxtel. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af in de algemene ledenvergadering. Open en transparant, zoals het karakter van onze coöperatie is.

De huidige bestuursleden zijn:
√ Jan van der Weijden (voorzitter)
√ Rutger Boogers (secretaris)
√ Rob Moonen (penningmeester)
De leden van de raad van toezicht zijn:
√ Rob Dekker
√ Peter van de Wiel
√ Siep Schukken
√ Sjanien Hofstede

√ Hans Barels

Actieve leden werken samen in werkgroepen, gericht op de thema’s productie (zon, wind, water), besparing en communicatie & onderwijs.