Wie zijn wij?

Bewerken


Onze organisatie bestaat uit leden. Samen bepalen we de koers van de coöperatie. We hebben een bestuur . Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af in de algemene ledenvergadering. Open en transparant, zoals het karakter van onze coöperatie is.

De huidige bestuursleden zijn:
√ Willem Kalverda (voorzitter)
√ vacant (secretaris)
√ vacant (penningmeester)
√ vacant(ledenadministratie)
√ (lid)

Actieve leden werken samen in werkgroepen, gericht op de thema’s productie (zon, wind, water), besparing en communicatie & onderwijs.